För att upprätthålla den allmäna trivseln och säkerheten har vi vissa spelregler som alla besökare i hallen bör följa.

ALLMÄNT

 • Vi håller tillsammans faciliteterna rena och snygga. Du städar väl alltid efter dig och returnerar lånad utrustning på egen plats. Tack!
 • Meddela personalen i spelkassan om eventuella missförhållanden.
 • Barn rör sig alltid i hallen på sina föräldrars ansvar. Se till att barnen inte stör andra spelare.
 • I nedre våningen finns en återvinningsstation för skräp (plast, metall, flaskor, bollar).
 • Kom alltid in genom huvuddörren. Då hallen är stängd kommer du in med den kod som du fick då du bokade spelplanen.
 • Det är tillåtet att spela endast med innetossor som är lämpade för sportgrenen ifråga.
 • Föräljningsverksamhet i hallens lokaliteter utan tillstånd är förbjudet.
 • Hallen har inspelande videoövervakning.

 

BOKNING AV SPELTIDER

 • Speltider bokas på  www.play.fi/targaarena
 • Vi önskar att spelen betalas på förhand på nätet.
 • Om betalning sker hos spelkassan önskar vi att endast en spelare betalar för hela timmen och de övriga betalar sin andel åt honom/henne.

 

TENNIS

 • Det är STRÄNGT FÖRBJUDET att gå med uteskor på spelplanerna! 
 • Kasta inte racketen i marken! Spelplanens yta går lätt sönder.
 • Lämna planen snygg för nästa spelare. Samla bollar och för flaskor och annat skräp i skräpkorgarna.


BADMINTON

 • Det är STRÄNGT FÖRBJUDET att gå med uteskor på badmintonplanen!
 • Lämna spelområdet snyggt för följande spelare. Städa bort lösa fjädrar och annat skräp och för i skräpkorgen.
 • På området finns tre golvmoppar för rengöring av spelplanen. Kom också ihåg att putsa golvmoppen. Använd sopan och sopskyffeln för att föra löst damm och skräp i skräpkorgen. Lämna inte kvar dem längs kanterna för följande spelare.
 • För dricksflaskor och muggar i skräpkorgen.
 • Om du sänker nätet t.ex. för pickleball, återställ nätet till badmintonhöjd efter spelet.


PINGIS

 • Pingis kan spelas på badminton- eller squashplanen.
 • Nät och racketar fås hos spelkassan, dit de även returneras efter spelet.
 • Öppna och stäng pingisbordet försiktigt.


OMKLÄDNINGSRUM

 • Omklädningsrummens skåp kan låsas med egna hänglås. Lås säljs i hallens spelkassa.
 • Hallen ansvarar inte för kvarlämnad egendom.
 • Konsumtion av alkoholdrycker i omklädningsrummet är förbjuden enligt alkohollagen.

 

FYSIKOMRÅDET

 • Uppvärmning på fysikområdet är tillåten i anslutning till bokad speltid.
 • Utrymmet kan även hyras för grupper eller individuell träning.
 • Användning av utrustning är tillåtet endast med tränarens tillstånd.

 

HITTEGODS 

 • Hallen ansvarar inte för saker som lämnats kvar i hallen. Hittegods förvaras under trappan och förs till återvinning fyra gånger om året.

 

PARKERINGSHALLEN

 • Parkeringshallen är gratis för hallens kunder.
 • Om du vill parkera över natten, betala parkeringen på förhand hos spelkassan.
 • Vi erbjuder också längre parkering mot avgift. Kontakta spelkassan för närmare information.
 • För olovlig parkering debiterar vi 100€ i övervakningsavgift.

 

Vi önskar alla våra kunder trevliga och trygga spel!