VI HAR ALLA UPPMANATS VIDTA ÅTGÄRDER FÖR ATT SPARA ENERGI!

Under de senaste åren har vi genomfört ett flertal investeringar på Targa arena med syfte att spara energi:

  • belysningen i hallen består av energisnåla led-lampor.
  • uppvärmningen av hallen sker med jordvärme på nya sidan och med fjärrvärme på gamla sidan.
  • bastuugnarna är Saunasampos smartaggregat vilka i standby-läge förbrukar ca 1-3 kWh, medan vanliga bastuugnar förbrukar ungefär hälften av sin effekt (t.ex. en 20 kW:s ugn förbrukar ungefär 10 kW).
  • vi har reducerad luftkonditionering då hallen har lite folk och optimerar luftkonditioneringen och temperaturnivån kontinuerligt.
  • vi utnyttjar värmeåtervinning både på nya och gamla sidan för att spara på uppvärmningskostnader.
  • spelplanerna har vattenburen golvvärme.
  • belysningen på spelplanerna, i nya sidans gemensamma utrymmen och i parkeringshallen drivs av rörelsesensorer och är knutna till bokningskalendern.

Bastuavgift

  • 5 €/person för de som vill bada bastu och gå i duschen utan att spela eller träna i hallen.

Hallen är perfekt tillgänglig med tåg (ca 500 m till Björkgårds station) och cykel längs välskötta och säkra gång- och cykelbanor. Parkeringshallen har täckta platser även för cyklar.

Välkommen att träna och må bra!