Från och med den 7 december 2021 måste alla besökare som fyllt 16 år uppvisa giltigt coronapass  då de vistas i hallen. Ingång till hallen endast via huvudingången. Coronapasset ska uppvisas åt hallpersonalen vid ankomst.

Vi rekommenderar att alla över 12 år använder ansiktsmask i hallens allmänna utrymmen och i omklädningsrummen. Ansiktsmask behöver inte bäras under själva idrottsövandet. Engångsmasker finns att köpa hos spelkassan. Högst två personer får gå i bastu och dusch samtidigt. Vi rekommenderar även att betala timmarna på förhand på webben.

Tack att du följer följande regler:

  • Stanna hemma om du känner dig ens lite sjuk.
  • Följ karantänbestämmelserna.
  • Tvätta dina händer noggrannt med tvål och vatten då du kommer till hallen och innan du går hem.
  • Om du inte kan tvätta händerna använd handdesinfektionsmedel.
  • Håll säkerhetsavstånd till andra.