Välkommen att koppla av!

Rela-massörerna behärskar både klassisk- massageidrottsmassage- och skön lyxmassage. Wieru-massörerna masserar med lugna tag precis så hårt som du själv önskar.

Jari Bergström, utbildad massör

Mottagning i hallens nedre våning.

Tidsbokning: www.relahierojat.fi