Targa Arenas bastu-, tvätt- och omklädningsutrymmen är igen i användning. Vi vill dock gärna påminna om hygien- och säkerhetsbestämmelserna.

Håll ett säkerhetsavstånd på minst två meter i alla situationer och beakta god host- och handhygien. Vi förutsätter fortfarande att alla över 12 år bär ansiktsmask i allmänna utrymmen (dock ej under själva spelet). Du kommer väl till hallen endast om du är helt frisk. Använd huvudingången då du anländer och lämna hallen genom sidodörrarna.

Tack för ditt samarbete och välkommen att trivas på Targa Arena!