Regionförvaltningsverket i södra Finland har beslutat att inte förlänga stängningen av idrottshallarna i Nyland från och med torsdagen den 29 april, och sålunda öppnar vi samtliga banor för spel från och med detta datum.

Antalet spelare är i fortsättningen inte begränsat, vilket betyder att även dubbelspel med fyra spelare är tillåtet.

Alla hygien- och säkerhetsavståndsbestämmelser MÅSTE följas. Det är mycket viktigt att följa dessa bestämmelser så att vi kan hålla hallen öppen! Notera, att bastu-, tvätt- och omklädningsutrymmen inte är i bruk.

Regionförvaltningsverkets bulletin på finska:

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69907076

 

REGULJÄRTURER

De regelbundna reguljärturerna träder igen ikraft från och med 29.4. För tennisens del fortsätter säsongen till 6.6 och för de övriga racketgrenarna till 24.6. Om du inte använder din reguljärtur 7.6-24.6, vänligen meddela oss per e-post targaarena@targaarena.fi senast 28.5, så avbokar vi dina reguljärturer kostnadsfritt för denna period.